Lembaga Donasi Rumah Yatim - Form Zakat Perniagaan

Zakat yang wajib dikeluarkan atas harta perdagangan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti makanan, pakaian, kendaraan, barang industri dsb.

Banner program Zakat Perniagaan
Terima kasih sudah berpartisipasi untuk berzakat

Zakat Perniagaan

Pilih Nominal Zakat

Rp 50.000
Rp 100.000
Rp 250.000
Rp 500.000
Nominal Instant Lainnya..

atau Nominal Zakat Lainnya

Rp